suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd angående användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder samt läsa beslut och grunduppgifter angående tillstånden.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • ARAs webbtjänst