suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd angående användnings- och överlåtelsebegränsningar för produktionsstödda bostäder samt läsa beslut och grunduppgifter angående tillstånden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.