suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om statsunderstöd och administration av uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan och administrera uppgifter som gäller fullmaktsgivaren.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Statsunderstöd - ärendehantering
  • Utrikesministeriet etjänst