suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om företagsfinansiering

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till ansökan om företagsfinansiering och uppföljning av ansökan samt utbetalningsansökan för fullmaktsgivarens del.