suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om exporttillstånd för handel som omfattas av skyddsåtgärder

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om exporttillstånd för och göra anmälningar om handel som omfattas av skyddsåtgärder.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.