suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om ATP-tillstånd för livsmedelstransportutrustning

Fullmaktsärende
företag
Trafik
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktgivarens vägnar i ärenden som gäller certifiering enligt ATP-överenskommelsen (överenskommelsen om internationell transport av rättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport), såsom:
  • ansöka om ATP-intyg för transportutrustning
  • komplettera och ändra ATP-intygsansökningar som lämnats in
  • se ATP-intygsansökningar som behandlats.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.