suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om återbäring av moms till andra EU-länder

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och redigera ansökningar om återbäring av moms till andra EU-länder och granska inkomna delgivningar.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.