suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om understöd

Fullmaktsärende
person och företag
Understöd till organisationer
Som berör personens ekonomi
10 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om understöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • ePorvoo
  • Jämsä eTjänst
  • Vanda etjänst
  • Oulu eTjänst
  • asiointi.hel.fi
  • Sommarsedeln
  • Norra Österbottens välfärdsområdes e-tjänst
  • e-tjänst easiointi.jyvaskyla.fi
  • Turku Bidrag
  • Lestijärvi kommun e-tjänst