suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om understöd

Fullmaktsärende
person och företag
Understöd till organisationer
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om understöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.