suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om parkeringstillstånd

Fullmaktsärende
person och företag
Parkering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade söka, förnya eller återlämna ett parkeringstillstånd på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.