suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning av information om mobilitetstjänster

Fullmaktsärende
företag
Trafik
1 e-tjänst
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla information om mobilitetstjänster.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eTjänst för datainsamling