suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning av information om mobilitetstjänster

Fullmaktsärende
företag
Trafik
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla information om mobilitetstjänster.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.