suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av identifikation

Fullmaktsärende
företag
Datainsamling
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla identifikationer som preciserar fullmaktsgivaren till e-tjänsten, såsom identifikationer om underorganisation eller verksamhetsställe.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.