suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av detaljistmarkandsuppgifter för el och naturgas

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till uppgifter om detaljförsäljning av el och naturgas, såsom prisuppgifter, produktuppgifter och andra statistikuppgifter med anknytning till försäljning för fullmaktsgivarens del.