suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla uppgifter om fördelning av kostnader för arbetspensioner

Fullmaktsärende
företag
Pensioner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter som behövs för fördelningen av kostnaderna för arbetspensioner.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.