suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla uppgifter om fördelning av kostnader för arbetspensioner

Fullmaktsärende
företag
Pensioner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter som behövs för fördelningen av kostnaderna för arbetspensioner.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • PSC eTjänster