suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla, granska och ändra uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
1 e-tjänst
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade sköta anmälan, granskning och ändring av uppgifter i anslutning till verksamhet i växtskyddsbranschen.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Touko