suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser

Fullmaktsärende
företag
Arbete och arbetslöshet
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eTjänster för företag och arbetsgivare