suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser

Fullmaktsärende
företag
Arbete och arbetslöshet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.