suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Planering av den egna ekonomin

Att upprätta ett testamente, teckenspråk video (1/2)

Video på teckenspråk

Om du vill att din egendom fördelas på något annat sätt än enligt de principer som fastställs i lagen måste du skriva ett testamente. 

Det lönar sig ändå att upprätta ett testamente också i det fall att du har bröstarvingar som du vill behandla likvärdigt. Med ett testamente kan du till exempel bestämma att en make inte har giftorätt till den egendom som testamentstagaren får genom testamentet.