suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristövaikutukset ja -riskit

Ympäristövastuullinen yrittäjä tietää, miten yrityksen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja miten ympäristövaikutuksia hallitaan. Ympäristöä kuormittavat esimerkiksi materiaalien, raaka-aineiden, kemikaalien ja energian käyttö sekä jätteet ja jätevedet. Ympäristövaikutukset voivat kohdistua luontoon, ilmastoon, ihmisten terveyteen ja elinolosuhteisiin.

Ympäristövaikutuksia liittyy väistämättä kaikkiin yrityksesi tuotteisiin, sekä tavaroihin että palveluihin. Niitä voi ilmetä esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa, tuotteen valmistuksen eri vaiheissa, tuotteen käytön aikana tai sitä käytöstä poistettaessa.

Noudata yritystoiminnassasi ympäristöasioiden suhteen aina varovaisuutta ja huolellisuutta. Pyri estämään vaaroja ja minimoimaan mahdollisesti syntyneitä haittoja. Laadi suunnitelmat riskien hallintaan. Yrityksellä on vastuu korvata ja korjata aiheuttamansa ympäristövahingot, joten hyvä ympäristöasioiden hallinta luo yrityksellesi myös taloudellista turvaa.

Tutustu sekä ympäristönsuojelulainsäädäntöön että yrityksesi toimialan ympäristöä koskevaan ohjeistukseen. Voit myös kysyä neuvoa ympäristöviranomaisilta sekä kemikaaliturvallisuusasioihin liittyen Tukesilta ja pelastuslaitokselta.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 7.4.2022