suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Energian ja materiaalien tehokas käyttö

Yrityksesi energia- ja materiaalihankinnat ovat keskeisessä roolissa, kun haluat tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää ympäristökuormitusta. Voit myös edistää kiertotaloutta jätteen, hukan ja luonnonvarojen käytön minimointiin tähtäävällä ympäristömyötäisellä tuote- ja palvelusuunnittelulla. Lisäksi voit hyödyntää toiminnassasi esimerkiksi tuotteiden vuokraamista, yhteiskäyttöä, korjaamista, uudelleenvalmistusta ja kierrätystä.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Energiatehokkuus

Energiatehokas yritys tuottaa tavaran tai palvelun mahdollisimman pienellä energiankäytöllä. Mittaa yrityksesi energiatehokkuutta säännöllisesti.

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuuteen panostamalla yrityksesi voi vähentää raaka-aineiden ja luonnonvarojen kulutusta sekä parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Yrityksesi kannattaa edistää toimintatapojen kokonaisvaltaista kehittämistä. Tässä voit hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamalleja.