suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kemikaaliturvallisuus yrityksessä

Noudata aina kemikaalien käsittelyssä huolellisuutta ja varovaisuutta. Varastoi kemikaaleja vain niille tarkoitetuissa paikoissa. 

Yrittäjänä olet vastuussa yrityksessäsi käytettävistä kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta. Selvitä kemikaalien riskit huolellisesti.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Kemikaalien käsittely ja varastointi

Noudata kemikaalien käsittelyssä huolellisuutta ja varovaisuutta. Kouluta työntekijäsi hyvin ja huolehdi tarvittavista ilmoituksista ja luvista.

Kemikaalien kuljetus

Yrityksesi voi kuljettaa kemikaaleja itse tai käyttää kuljetusliikettä. Noudata kuljetusten yhteydessä lakia vaarallisten aineiden kuljetuksesta.

Kemikaalien riskinhallinta

Selvitä yrityksessäsi käytettävien kemikaalien riskit huolellisesti. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä ja kanna vastuusi yrittäjänä.