suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kemikaalien käsittely ja varastointi

Noudata aina kemikaalien käsittelyssä huolellisuutta ja varovaisuutta. Ota selvää yrityksessäsi käytettävien kemikaalien vaikutuksista terveydelle ja ympäristölle. Kouluta työntekijäsi sekä kemikaalien normaaliin käsittelyyn että ongelmatilanteiden varalle. Huolehdi tarvittavista viranomaisilmoituksista ja -luvista sekä selvitä mahdolliset rajoitukset hyvissä ajoin etukäteen.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 22.2.2021