suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristövastuut ja -velvoitteet

Ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kantaminen on osa yrityksen kestävää toimintaa. Yrityksesi on ympäristövastuullinen, kun tunnet ja hallitset toiminnan vaikutukset luontoon, ilmastoon sekä ihmisten terveyteen ja elinolosuhteisiin. 

Varmista, että toiminnallasi on tarvittavat luvat ja noudata ympäristöasioissa huolellisuutta. Ehkäise myös toimintasi ympäristöhaittoja ja panosta ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun tuotteen koko elinkaari huomioon ottaen. 

Yrityksen ympäristöasioiden hallinta

Onnistunut ympäristöasioiden hallinta edellyttää yritykseltäsi järjestelmällistä suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Energian ja materiaalien tehokas käyttö

Yrityksesi energia- ja materiaalihankinnat ovat keskeisessä roolissa, kun haluat tehostaa resurssien käyttöä ja vähentää ympäristökuormitusta.

Kemikaaliturvallisuus yrityksessä

Kartoita mahdolliset päästöt sekä ympäristö- ja terveysriskit, jotka liittyvät kemikaalien käyttöön.

Yrityksen jätehuolto

Jokaisen yrityksen on oltava selvillä tuottamansa jätteen määrästä ja laadusta sekä järjestettävä jätteelleen jätehuolto.