suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yrityksen ympäristöasioiden hallinta

Onnistunut ympäristöasioiden hallinta edellyttää yritykseltäsi järjestelmällistä suunnittelua, ohjausta ja seurantaa. Luotettavasti hoidetut ympäristöasiat voivat olla yrityksellesi kilpailutekijä, jolla se erottuu markkinoilla muista yrityksistä.

Lue miten Kilpailu- ja kuluttajavirasto oh­jeis­taa yri­tyk­siä sel­ke­ään ja pe­rus­tel­tuun ym­pä­ris­tö­mark­ki­noin­tiin.Avautuu uuteen ikkunaan.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Ympäristölupa ja muita velvoitteita

Yrityksesi tarvitsee ympäristöluvan toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristövaikutukset ja -riskit

Ympäristöriskit pysyvät pieninä, kun panostat niiden hallintaan ennakoidusti ja huolellisesti.

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmällä hallitset yrityksesi ympäristöasioita kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Noudata halutessasi ISO 14001 -standardia.