suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ympäristölupa ja muita velvoitteita

Ympäristönsuojelulain mukaisesti sinun on toiminnanharjoittajana oltava selvillä toimintasi ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista on ehkäistävä, tai mikäli se on mahdotonta, haittoja pitää rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi. Yrityksesi saattaa toiminnasta riippuen tarvita ympäristöluvan, tai toiminta voi edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusta tai rekisteröintiä.

Toiminnanharjoittajan tulee olla myös selvillä yrityksen tuottamista jätteistä ja pyrkiä niiden määrän vähentämiseen jätelain mukaisesti. Lisäksi hänen tulee ehkäistä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja kemikaali- ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisesti.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 20.8.2021