suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Energia- ja materiaalitehokkuuden lisäksi yrityksesi kannattaa edistää toimintatapojen kokonaisvaltaista kehittämistä tukemaan sekä ympäristötavoitteita että pitkän aikavälin taloudellista kannattavuutta. Tässä voit hyödyntää kiertotalouden liiketoimintamalleja. 

Ydinajatuksena on tunnistaa yrityksesi kannalta mahdollisuuksia, joissa yhdistyvät samanaikaisesti sekä ympäristö- että liiketoimintanäkökulmat:

  • Uusiutuvat ja kierrätetyt energia ja raaka-aineet: voisiko yrityksesi käyttää omissa prosesseissa ja tuotteissa nykyistä enemmän uusiutuvia tai kierrätettyjä raaka-aineita ja kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa fossiilisen energian sijaan?
  • Tuote palveluna -mallit: voisiko yrityksesi tarjota tuotteita palveluna, jolloin asiakas maksaisi tuotteiden käyttöoikeudesta, perinteistä myynti-osto-mallia tiiviimmässä ja pitkäaikaisemmassa asiakassuhteessa? 
  • Kapasiteetin ja tuotteiden käyttöasteiden nostaminen: voisiko yrityksesi hyödyntää uusilla tavoilla digitaalisia alustoja eri resurssien ja tuotteiden käyttöasteiden nostamiseksi ja jakamiseksi? 
  • Käyttöiän pidentäminen: voisiko yrityksesi tarjota tuotteille kattavampia korjaus-, huolto- ja päivityspalveluja, tai kerätä takaisin tuotteet kunnostamista ja uudelleenmyyntiä varten?  
  • Takaisinotto ja kierrätys: voisiko yrityksesi hyödyntää elinkaarensa päähän tulleita materiaaleja uusien tuotteiden raaka-aineeksi? Esimerkiksi ns. FISS-toimintamallin mukaisissa teollisissa symbiooseissa (Finnish Industrial Symbiosis System) yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, säästäen kummankin kustannuksia ja vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tutustu kiertotalouden liiketoimintamalleihin valmistavassa yrityksessä. 


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 19.10.2021