suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksessa määritellään alakohtaisesti vähimmäisehdot, joita työsopimuksissa ja työsuhteissa tulee noudattaa. Työehtosopimus määrittelee kullekin alalle esimerkiksi palkat, sairausajan palkat, työajat, lomat ja arkipyhäkorvaukset. Sopimus solmitaan ammattiliiton ja työnantajaliiton kesken.

Työehtosopimusten noudattaminen

Suomessa ei ole yleistä työehtosopimusta, jota kaikkien tulisi noudattaa. Työehtosopimukset voivat olla joko yleissitovia tai normaalisitovia.

Jos työehtosopimus on yleissitova, kaikkien alalla toimivien yritysten tulee noudattaa sen määräyksiä, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajaliittoon.

Jos työehtosopimus on normaalisitova, se koskee vain yrityksiä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen itse tai kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen järjestöön.

Työehtosopimukset - Finlex.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Jos et ole varma, mitä työehtosopimusta työpaikalla pitää noudattaa, tarkasta asia

  • työsuojeluviranomaisilta
  • työnantajaliitostasi, jos kuulut sellaiseen.

Työehtosopimukset yrityksesi arjessa

Työehtosopimus vaikuttaa työsopimuksen tekemiseen. Älä kirjaa työsopimukseen ehtoja, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa tai työntekijän kannalta huonompia kuin työehtosopimuksessa. Käytä alakohtaisia työsopimuslomakkeita, jotta kaikki lain vaatimat ja alalla merkittävät ehdot tulevat huomioiduiksi.

Pidä työsopimuslaki ja valtakunnallinen työehtosopimus työntekijöidesi vapaasti saatavilla.

Lisätietoja työehtosopimuksista saat aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaisilta, jotka neuvovat esimerkiksi työsopimus-, palkka-, työaika- ja vuosilomakysymyksissä. Työsuojeluviranomaiset valvovat yleissitovien työehtosopimusten noudattamista myös yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon.

Lisätietoa työehtosopimuksista – Tyosuojelu.fiAvautuu uuteen ikkunaan.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 11.12.2023