Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Miljö- och naturvård / Lagstiftning och tillstånd

Lagstiftning och tillstånd

Alla åtgärder som kan förändra eller förstöra miljön kräver i allmänhet tillstånd av myndigheterna. Såväl medborgare som företag behöver tillstånd. De kommunala miljömyndigheterna, regionförvaltningsverken (RFV) och ELY-centralerna ger råd i tillståndsfrågor.

Miljövården i Finland styrs genom lagstiftning. Under EU-medlemskapet har Finlands miljölagstiftning harmoniserats med den gemensamma europeiska lagstiftningen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.