Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kultur och konst

Kultur och konst med ämnesord litteratur

Konst som produceras av professionella konstnärer och amatörer samt kulturprojekt understöds med offentliga medel. Alla barn och unga har rätt till estetisk fostran. Den finländska kulturen omfattar  både funktioner som skapar och stärker den nationella identiteten samt mångfacetterade kulturella fenomen som återspeglar ett allt mer internationellt samhälle.

Även medborgarorganisationer och privata stiftelser producerar och finansierar kulturell verksamhet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.