Förstasidan / Service enligt tema / Kultur och kommunikation / Kultur och konst

Kultur och konst med ämnesord litteratur

Konst som produceras av professionella konstnärer och amatörer samt kulturprojekt understöds med offentliga medel. Alla barn och unga har rätt till estetisk fostran. Den finländska kulturen omfattar  både funktioner som skapar och stärker den nationella identiteten samt mångfacetterade kulturella fenomen som återspeglar ett allt mer internationellt samhälle.

Även medborgarorganisationer och privata stiftelser producerar och finansierar kulturell verksamhet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 10.02.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret