Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd och förmåner / Förmåner

Förmåner med ämnesord reparation

De förmåner som samhället utbetalar är olika stora från år till år. Du erhåller de aktuella eurobeloppen från myndigheterna. Till förmånerna hör bland annat föräldrapenning, utbildningsstöd, barnbidrag, folkpensioner och hemvårdsstöd.

Största delen av förmånerna beviljas av FPA. Kommunerna har hand om utkomststödet som ansöks på kommunens socialbyrå. Utkomststöd beviljas om inkomsterna inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter, exempelvis mat- och boendekostnader. Kommunerna kan bevilja egna extra förmåner, till exempel tillägg till hemvårdsstödet. Din hemkommun ger ytterligare information om eventuella kommuntillägg.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 09.03.2013
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret