Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd och förmåner / Förmåner

Förmåner med ämnesord reparation

De förmåner som samhället utbetalar är olika stora från år till år. Du erhåller de aktuella eurobeloppen från myndigheterna. Till förmånerna hör bland annat föräldrapenning, utbildningsstöd, barnbidrag, folkpensioner och hemvårdsstöd.

Största delen av förmånerna beviljas av FPA, från början av år 2017 också det grundläggande utkomststödet.  Utkomststöd beviljas om inkomsterna inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter, exempelvis mat- och boendekostnader. Kommunerna kan bevilja egna extra förmåner, till exempel tillägg till hemvårdsstödet. Din hemkommun ger ytterligare information om eventuella kommuntillägg.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.