Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Stöd och förmåner / Förmåner

Förmåner med ämnesord reparation

De förmåner som samhället utbetalar är olika stora från år till år. Du erhåller de aktuella eurobeloppen från myndigheterna. Till förmånerna hör bland annat föräldrapenning, utbildningsstöd, barnbidrag, folkpensioner och hemvårdsstöd.

Största delen av förmånerna beviljas av FPA. Kommunerna har hand om utkomststödet till och med ingången av 2017. Stödet ansöks på kommunens socialbyrå. Utkomststöd beviljas om inkomsterna inte räcker till för nödvändiga vardagliga utgifter, exempelvis mat- och boendekostnader. Kommunerna kan bevilja egna extra förmåner, till exempel tillägg till hemvårdsstödet. Din hemkommun ger ytterligare information om eventuella kommuntillägg.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.