Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner

Arbete och pensioner med ämnesord startbidrag

Arbets- och näringsbyrån bistår i frågor som gäller arbetssökning, yrkesval och arbetslöshet. Arbete regleras genom lagar och avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Myndigheterna eftersträvar att främja sysselsättning och företagande på många olika sätt. Pensionssystemet tryggar utkomsten t.ex. i fall av ålderdom, arbetsoförmåga eller då familjeförsörjaren avlider.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 • Hela landet

 • Ansökan om fortsatt startpeng  e-tjänst
  Med blanketten ansöks om fortsättning på startpengsperioden. Beslutet om startpeng fattas alltid av arbets- och näringsbyrån (=TE-byrån). Ansökan om fortsatt startpeng ska alltid inlämnas till byrån under en gällande startpengsperiod. Arbets- och närin...
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Ansökan om startpenning  e-tjänst
  Startpengen är avsedd för att trygga företagarens utkomst under den tid då han inleder sin företagsverksamhet. Beslutet om startpeng fattas alltid av arbets- och näringsbyrån (=TE-byrån). Ansökan om startpeng ska inlämnas till byrån. Arbets- och näring...
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Startpeng  länk
  Du kan beviljas startpeng om du är arbetslös arbetssökande eller blivande företagare på heltid.
  TE-tjänster
 • Ansökan om utbetalning av startpeng  e-tjänst
  Utbetalningsansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen månatligen (=betalningsperiod) i efterskott. Utbetalningsansökan ska lämnas in inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut. Om utbetalning inte söks inom denna t...
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.