Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner

Arbete och pensioner med ämnesord startbidrag

Arbets- och näringsbyrån bistår i frågor som gäller arbetssökning, yrkesval och arbetslöshet. Arbete regleras genom lagar och avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Myndigheterna eftersträvar att främja sysselsättning och företagande på många olika sätt. Pensionssystemet tryggar utkomsten t.ex. i fall av ålderdom, arbetsoförmåga eller då familjeförsörjaren avlider.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 • Hela landet

 • Ansökan om utbetalning av startpeng  e-tjänst
  Ansök om utbetalning av startpeng på arbets- och näringsbyråns webbtjänst Mina e-tjänster. Startpengen betalas en gång per månad i efterskott på basis av din ifyllda ansökan om utbetalning. Gör din ansökan om utbetalning senast två månader efter att ut...
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Ansökan om startpenning  e-tjänst
  Ansök om utbetalning av startpeng på arbets- och näringsbyråns webbtjänst Mina e-tjänster. Startpengen betalas en gång per månad i efterskott på basis av din ifyllda ansökan om utbetalning. Gör din ansökan om utbetalning senast två månader efter att ut...
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Ansökan om fortsatt startpeng  e-tjänst
  Ansök om fortsatt startpeng på arbets- och näringsbyråns webbtjänst Mina e-tjänster. Ditt ärende behandlas snabbare om du använder Mina e-tjänster. Du kan också på webben följa behandlingen av din ansökan på arbets- och näringsbyrån. Gör din ansökan om...
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • Startpeng  länk
  Du kan beviljas startpeng om du är arbetslös arbetssökande eller blivande företagare på heltid.
  TE-tjänster
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.