Förstasidan / De äldre / Mitt psykiska välbefinnande / Psykiska belastningsfaktorer / Att bli änka/änkling

Att bli änka/änkling

Att bli änka eller änkling och ensam innebär inte endast en stor sorg, utan också ett behov av att lära sig nya färdigheter, kanske byte av bostadsort, förändringar i de sociala relationerna och oftast stor osäkerhet i fråga om hur man ska klara vardagen, speciellt till en början. Den person som blivit änka/änkling kan stöda sig på de närstående eller till och med klamra sig fast, vilket å sin sida kan leda till att de närstående drar sig undan. Det kan få personen att känna sig avvisad. Om du är en av de närstående, se till att personen som blivit änka/änkling inte lämnas ensam i början.

Med hjälp av stöd från de närstående, de minnen som så småningom stiger fram vid sidan av sorgen och tacksamhet för den tid man haft tillsammans kan den efterlevande till slut anpassa sig till den nya livssituationen. Man kan få hjälp i sorgearbetet genom att lära känna andra som blivit änka eller änkling. En sörjande människa går också igenom sorgearbetet steg för steg. Det lönar sig inte att förskjuta eller avvärja sorgen. Människan måste gå igenom sorgearbetet för att kunna gå vidare med sitt liv. Sorgen kräver att man tar sig tid att sörja, det går inte att skynda på processen.

Inom församlingen kan man hitta kamratstödsgrupper. Man kan fråga seniorrådgivningen i hemkommunen om organisationer som ordnar diskussionsgrupper. På internet finns också mycket information om kamratstöd och hjälptelefontjänster.

Ibland lindras inte sorgen utan drar ut på tiden och medför samtidigt problem med anknytning till funktionsförmågan och den sociala interaktionen. Den person som blivit änka/änkling kan totalt försumma sig själv och sitt hem, isolera sig eller i övrigt bete sig på ett helt annat sätt än tidigare. Då behövs professionell hjälp. Psykiska störningar såsom depression, självdestruktion och ångest kan i extremfall orsakas av sorgearbete som dragit ut på tiden. Dessa störningar kräver vård eller stöd.

I den här typen av situation ska du be din egen hälsovårdscentral, socialverket, den enhet som ansvarar för kommunens seniorarbete eller hemvården om hjälp.

Hjälp den person som blivit änka eller änkling med att sköta praktiska ärenden: ordna med begravningen, göra bouppteckning och ärenden med anknytning till den efterlevandes utkomst. Om man vill hjälpa är det bra att erbjuda praktiskt stöd, såsom att gå till affären, städa och laga mat.

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 14.09.2011
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret