Förstasidan / De äldre / Mina rättigheter / Som invånare

Som invånare

De centrala rättigheter och skyldigheter som hänför sig till boende fastställs utifrån om du bor i en ägarbostad, på hyra, som hyrestagare i ett vanligt servicehus eller ett servicehus som ger intensivvård eller som delägare av en bostad.

Om du bor i en ägarbostad omfattar lagen om bostadsaktiebolag och lagen om bostadsköp bestämmelser om underhållet, köpet eller försäljningen av en bostad eller bostadsbolagets verksamhet.

Lagen om hyra av bostadslägenhet innehåller bestämmelser om hyrestagarnas rättigheter. Hyrestagarna skyddas mot egenmäktiga uppsägningar eller orimliga hyreshöjningar med särskilda bestämmelser som anges i lagen om hyra av bostadslägenhet.

Åldringar som bor på vårdhem eller på en bäddavdelning kan välja sin hemkommun. De kan t.ex. flytta för att bo nära sina släktingar.

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 14.09.2011
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret