suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Yrkesinriktad utbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid en yrkesutbildning kan man förvärva en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en del av någon examen, samt korta kurser och kompletteringskurser. Det är möjligt att studera vid sidan av arbetet, som lärlingsutbildning, arbetskraftspolitisk utbildning eller personalutbildning.

För varje studerande utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där den s ...

Gör så här

Informationen för yrkesutbildningen, ärendehante... - Stadin ammatti- ja aikuisopistos e-postservice: hakutoimisto@edu.hel.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024