suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Yrkesinriktad utbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid en yrkesutbildning kan man förvärva en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en del av någon examen, samt korta kurser och kompletteringskurser. Det är möjligt att studera vid sidan av arbetet, som lärlingsutbildning, arbetskraftspolitisk utbildning eller personalutbildning.

För varje studerande utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där den studerandes tidigare kunnande erkänns och det planeras hurdant kunnande den studerande behöver och hur den förvärvas i olika inlärningsmiljöer. Kunnandet konstateras med hjälp av verkliga produktions- och tjänsteuppgifter i arbetslivet.

Helsingfors stad anordnar yrkesutbildning i stadens yrkes- och vuxeninstitut. Yrkesutbildning anordnas också i privata yrkesskolor.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Även de medel som behövs för studierna är avgiftsfria för studerande vars läroplikt fortsätter på andra stadiet. Läroplikten fortsätter på andra stadiet om den studerande har avlagt nionde klass i grundskolan våren 2021 eller senare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenFostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 27.6.2022