suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finansministeriet

Stantens tjänste- och arbetsvillkor, personalförvaltningsdokument

  • Webbsida

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal, brev med anvisningar, föreskrifter och rekommendationer, statsrådets principbeslut och andra brev som gäller statens personalförvaltning

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finansministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finansministeriet
Uppdaterad: 2.4.2020