suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Inlämnande och övervakning av uppgifter om livsmedelskedjan

  • Webbsida

Kravet att information från livsmedelskedjanska lämnas gäller alla andra djurarter som ska slaktas än frilevande vilt och fiskar. Med information från livsmedelskedjan avses sådan information om primärproduktionsstället, som en primärproduktionsföretagare ska lämna till ett slakteri då djur sänds till slakteriet för slakt. Med ett primärproduktionsställe avses ursprungsgård, en primärproduktionsgå ...

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Livsmedelsverket

Område

Hela Finland (utom Åland)

Tillgängliga språk

finska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 4.1.2023