suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Inlämnande och övervakning av uppgifter om livsmedelskedjan

  • Webbsida

Kravet att information från livsmedelskedjanska lämnas gäller alla andra djurarter som ska slaktas än frilevande vilt och fiskar. Med information från livsmedelskedjan avses sådan information om primä ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 5.11.2021