suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Handlingsplan för differentiering av undervisningen för särskilt begåvade elever

  • Webbsida

Målet med handlingsplanen är att stödja lärarna och den övriga pedagogiska personalen i Sibbo när de differentierar undervisningen för särskilt begåvade elever samt för de elever som redan har uppnått målen i ett enskilt läroämne.

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 7.12.2023