suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Flyttning av fordon

  • Webbsida

Om ditt fordon har flyttats på grund av felparkering, hittar du information om tillvägagångssätt på nätsidan. På nätsidan finns även instruktioner för hur du kan beställa flyttning av ett fordon som stör på privatområde samt priserna för flyttningen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 28.6.2022