suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Birkala kommun

Bygglovsavgifter

  • Webbsida

På sidan hittar du avgifterna för de myndighetsuppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen och -förordningen för Birkala kommun.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Birkala kommun
Uppdaterad: 13.4.2023