suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vuxensocialarbete

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vuxensocialarbetet erbjuder hjälp och handledning för social välfärd och självständig hantering av olika livssituationer för ensamboende, par och familjer i arbetsför ålder (18–64 år). Syftet med socialarbetet är att lindra svårigheterna i livssituationen och stärka individens förutsättningar för verksamhet och delaktighet. Tjänsten genomförs tillsammans med klienten och hens nätverk.

Kontakta o ...

Gör så här

Om du är ny klient eller behöver hjälp snabbt, kontakta klientrådgivningen för personer i arbetsför ålder. Om du redan har en klientrelation inom vuxensocialarbetet, kontakta din utsedda kontaktperson direkt.

Om du är orolig för en närstående eller någon annan person, kontakta klientrådgivningen för personer i arbetsför ålder för att få en bedömning av behovet av hjälp.

Man kan ta kontakt själv eller för en annan person.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för personer i åldern 18–64 år som bor eller stadigvarande vistas i kommunerna Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs eller Tusby i Mellersta Nylands välfärdsområde.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Mellersta Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 29.12.2023