suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Visning av tomtens höjdläge, utmärkning av byggnadsplats och syn av byggnaden

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Planläggningen ansvarar för mätservice, såsom hus- och tomtpålningar på detajlplanområden, detaljkartservice och kartor för situationsplaner.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022