suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Vindkraftsrådgivning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vindkraftsrådgivningen tillhandahåller rådgivnings- och experthjälp i frågor som berör såväl förfaranden som innehållsfrågor vid utbyggnad av vindkraft. Rådgivning ges till kommunerna, landskapsförbunden, NTM-centralerna, verksamhetsutövarna och medborgarna.

Du kan vara i kontakt med vindkraftsrådgivningen per e-post eller telefon.

Utbyggnaden av vindkraften är en ny form av områdesanvändning. Vid ...

Gör så här

Du kan ställa frågor per e-post (tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi) eller per telefon.

Ifall vi inte genast hinner svara på ditt telefonsamtal, ringer vi senare upp dig. Du behöver alltså inte skilt begära att vi ringer.

För vem och på vilka villkor

Vindkraftsrådgivningen står till tjänst för kommunerna, landskapsförbunden, NTM-centralerna och verksamhetsutövarna.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Södra Österbotten

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.9.2022