suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Veterinärjour

  • Tjänst
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199.

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Jourtelefon 0600 399 299.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,52 €/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,58 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens veterinärjour ger brådskande veterinärhjälp utanför kontorstid. Veterinärjour kan erbjudas i samarbete med flera kommuner.

Små husdjur ska i allmänhet transporteras till mottagningen, men veterinären kommer själv på plats för att vårda stora djur.

Kommunen kan erbjuda jourtjänsten själv eller avtala med en privat aktör som erbjuder veterinärtjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Malax, Närpes, Vasa, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020