suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Utredning om utrymningssäkerhet i Östnyland

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 7 kommuner
 • Offentlig tjänst

Verksamhetsutövaren ska skriva en utredning om utrymningssäkerheten i utrymmen där de boendes funktions- eller rörelseförmåga är sämre än normalt. En utredning om utrymningssäkerheten ska göras innan verksamheten inleds, bland annat:

 • sjukhus
 • ålderdomshem
 • vårdinrättningar
 • slutna straffanstalter
 • service- och stödbostäder.

Om det finns brister i utrymningssäkerheten, ska verksamhetsutövaren göra upp en plan för hur missförhållandena ska avhjälpas. Om räddningsmyndigheten anser att säkerhetsfrågorna inte är i ordning, kan den utfärda en order om utrymningssäkerhet.

En utredning om utrymningssäkerhet ska göras upp innan verksamheten inleds på bland annat

 • sjukhus
 • ålderdomshem
 • vårdinrättningar
 • slutna straffanstalter
 • service- och stödbostäder.

Om institutionen finns i östra Nyland lämnas utredningen in till Räddningsverket i Östra Nyland. Utredningen ska uppdateras med minst tre års mellanrum.

I utredningen antecknas hur man då man bereder sig för fa ...

Gör så här

Anteckna i utredningen hur beredskapen inför farliga situationer och utrymningsarrangemangen beaktar

 • hur byggnaden eller utrymmet används
 • personers funktionsförmåga
 • andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten.

Utredningen om utrymningssäkerheten ska uppdateras minst vart tredje år eller när verksamheten förändras väsentligt.

Utredningen om utrymningssäkerhet för institutioner som finns i Östnyland lämnas in till Räddningsverket i Östra Nyland. Blanketten och instruktioner för hur den ska fyllas i finns på räddningsverkets webbplats. Den jourhavande brandinspektören svarar på frågor vid behov.

För vem och på vilka villkor

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 31.1.2023