suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utbildning av närståendevårdare (Funktionshindrade)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare.

Utbildningen kan tangera till exempel frågor som gäller närståendevårdarens ställning och välbefinnande, samarbete mellan kommunen och närståendevårdaren samt å andra sidan frågor om assistens och grunderna i omsorgsarbetet. (Med hjälp av utbildningen kan man bidra ti ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Kommunens skyldighet att ordna utbildning för närståendevårdare som ingått ett avtal om närståendevård. Utbildningen riktas i första hand till nya närståendevårdare.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 23.3.2023