suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Utbildning av närståendevårdare (Äldre)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare.

Utbildningen kan tangera till exempel frågor som gäller närståendevårdarens ställning och välbefinnande, samarbete mellan kommunen och närståendevårdaren samt å andra sidan frågor om assistens och grunderna i omsorgsarbetet. Med hjälp av utbildningen kan man bidra till vårdens kvalitet och säkerställa att närståendevårdarna tillämpar sådana verksamhetssätt som upprätthåller och främjar vårdtagarnas funktionsförmåga.

Kurser för personer som fyllt 65 år ordnas på verksamhetscentra för närståendevård. På kursen får man information om tjänsterna för familjer med närståendevård, närståendevårdarens välbefinnande, fungerande vardag, kost, hjärnhälsa och motion. Dessutom lär man känna nya människor med vilka man kan utbyta tankar och erfarenheter. Utbildningar ordnas på alla fyra verksamhetscentra två gånger om året. Anmälan till utbildningen sker via verksamhetscentra.

Kommunen har som uppgift att ordna utbildningen. Då kan även andra aktörer, såsom en organisation, ansvara för det praktiska genomförandet.

För vem och på vilka villkor

Kommunens skyldighet att ordna utbildning för närståendevårdare som ingått ett avtal om närståendevård. Utbildningen riktas i första hand till nya närståendevårdare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.12.2021