suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Uppsökande ungdomsarbete

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga under 29 år som står utanför utbildning eller arbetsmarknaden.

Gör så här

Kontakta en anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet i din kommun. Du kan leta upp uppsökande ungdomsarbetare med Into ry:s sökfunktion.

För vem och på vilka villkor

Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga under 29 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga som står utanför utbildning eller arbetsmarknaden att få utbildning, arbete eller andra tjänster som de behöver. De anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande bland ungdomarna och erbjuder dem möjlighet till en trygg och konfidentiell diskussion med en vuxen. Det är frivilligt för ungdomar att delta i det uppsökande ungdomsarbetet.

Det uppsökande ungdomsarbetet kontaktar också unga under 29 år som till exempel har avbrutit sin skolgång eller sin vapen- eller civiltjänst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022