suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Ungdomspsykiatri

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

De ungdomspsykiatriska tjänsterna är avsedda för ungdomar som har allvarliga mentala störningar. Soites ungdomspsykiatriska enheter är ungdomspsykiatriska polikliniken, ätstörningsteamet Verso och ungdomspsykiatriska avdelningen 17.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 14.4.2023