suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Understöd och bidrag för ungdomsföreningar och -grupper

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Föreningar som ordnar idrotts-, barn-, ungdoms-, simskole- och kulturverksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten bör framgå i föreningens stadgar eller i verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med Korsholm som hemort.

Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att fördela bidrag för idrotts-, barn-, ungdoms- och simskoleverksamhet med stöd av ungdomslagen och idrottslagen samt bidrag för kulturverksamhet enligt lagen för kommunal kulturverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden strävar till att stöda ideella föreningar som ordnar denna verksamhet. Bidragets målsättning är att främja barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska läggas på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ fritid. Bidraget ska också stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar.

Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha egen medelanskaffning för sin verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarnas egna grupper kan ansöka om understöd av kommunens ungdomsväsen. Undersöd kan beviljas för verksamhet eller t.ex. för att ordna evenemang.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020