suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Underhåll av vägar och allmänna områden

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Kommunen sköter i detta nu ca 115 km enskilda väger och 32 km detaljplaneväger, på dessa utförs allt underhåll som kan behövas under de förhållanden som dessa kräver. På detaljplane områden tillkommer även gator, gång– och cykelvägar, samt grönområden. Ett stort antal entreprenörer är engagerade i underhållet av vägarna, samt i underhållet av allmänna områden och grönområden. Till underhållet av v ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 2.12.2019