suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Underhåll av gator och allmänna områden

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Syftet med gatuunderhållet är att hålla gatan i det skick som de olika formerna av rörlighet kräver. Lovisa stad ansvarar för åtgärder inom gatunätverket, Nylands NTM-central för landsvägarna.

Syftet med byggande och underhåll av allmänna områden är att med skäliga kostnader få en trivsam livsmiljö. Avdelningen för samhällsteknik i Lovisa stad underhåller bland annat planmässiga vägar, park- och ...

Gör så här

I anslutning till vinterunderhållet kan du ringa kommunteknikens journummer.

För vem och på vilka villkor

Enligt lagen ska tomtägarna själva sköta sina infartsvägar, dvs. bland annat avlägsna störande snö, sanda och se till att gallerbrunnarna hålls öppna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.11.2020