suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Tjänstgöringsplatsens kostnader för civiltjänstgörarens permissionsresor ersätts

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning för kostnaderna för tjänstgörarens permissionsresor, om resebiljetter inte kunnat levereras till tjänstgöraren i förväg. Civiltjänstgöraren har rätt till fria permissionsresor från den inkvartering som anvisats av tjänstgöringsplatsen till hem- eller boningsorten.

Gör så här

Tjänstgöringsplatsen skaffar resebiljetter till civiltjänstgöraren före resan. Om biljetterna inte kan levereras i förväg och civiltjänstgöraren själv betalar resan, ersätts resan senare mot kvitton. Därefter kan tjänstgöringsplatsen från Civiltjänstcentralen ansöka om ersättning för kostnaderna.

Använd ansökningsblanketten för ansökan om ersättning. Bifoga kvitton i original till blanketten eller något annat intyg som bevis på kostnaderna.

För vem och på vilka villkor

Tjänstgöringsplatsen granskar att kostnaderna är riktiga innan ersättning betalas till tjänstgöraren genom att begära kvitton eller resekortets specifikation.

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om ersättning för tjänstgörarens permissionsresor, om resebiljetter inte kunnat lämnas till tjänstgöraren i förväg.

Ansökningstider:

  • Kostnader för tiden 1.1 - 30.6 Ansöks senast 15.7
  • Kostnader för tiden 1.7 - 31.12 ansöks senast 15.1

Ansökan handläggs inom ungefär en månad från att den mottagits, eller om ansökan är bristfällig, efter att den sökande lämnat de handlingar och utredningar som behövs för avgörande av ärendet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 30.4.2021